Account: Guest Login as user
Clan - Counterstand.
Name Use time Last Login Class  
1 JoshHartnett 6d. 19h. 2021-Oct-28 Sword Muse -
2 SolarEmpire 7d. 10h. 2021-Aug-25 Soultaker -
3 Nepal 2d. 5h. 2021-Dec-14 Phoenix Knight -
4 Renameds2232962 19d. 6h. 2021-Jul-07 Shillien Templar -
5 lstrebitelPivap 2d. 12h. 2022-Jan-11 Elemental Master -
6 Karik 5d. 3h. 2022-Dec-12 Phoenix Knight -
7 Kentuckype 8d. 6h. 2021-Jul-05 Titan -
8 BBlGM 1d. 22h. 2022-Jun-13 Phoenix Knight -
9 FireBornpe 24d. 19h. 2022-Jan-12 Archmage -
10 Moxie 5d. 13h. 2022-Jul-03 Cardinal -
11 Pony1pe 0d. 9h. 2021-Aug-25 Elemental Master -
12 Pony3pe 0d. 4h. 2021-Aug-25 Elemental Master -
13 Baisiel 6d. 1h. 2021-Jul-17 Cardinal -
14 DODHaPo9JIb 49d. 16h. 2022-Oct-13 Soultaker -
15 Chapanya 10d. 17h. 2022-Jun-12 Evas Saint -
16 SudaPadashol 32d. 3h. 2023-Mar-07 Hell Knight -
17 Mikasa 2d. 5h. 2022-Feb-18 Archmage -
18 Pony2pe 0d. 7h. 2021-Aug-25 Elemental Master -
19 MikasaAckerman 8d. 14h. 2022-Aug-18 Spectral Dancer -
20 JimmyNeutronpe 7d. 6h. 2021-Oct-08 Cardinal -
21 Renamedq2243990 2d. 10h. 2022-Jun-13 Spectral Dancer -
22 WillRolpe 9d. 15h. 2023-Jan-10 Soultaker -
23 Otstavanie 9d. 11h. 2021-Dec-25 Hell Knight -
24 Moscow 6d. 12h. 2021-Aug-08 Storm Screamer -
25 BeautifulLifepe 10d. 4h. 2023-Feb-12 Archmage -
26 Midir 15d. 11h. 2023-Mar-06 Archmage -
27 Renameds2231886 5d. 8h. 2022-Jun-10 Mystic Muse -
28 MystXpe 12d. 1h. 2023-Mar-24 Dominator -
29 TheBloodWeSpill 4d. 21h. 2022-Jan-13 Spectral Dancer -
30 eBarsik 27d. 6h. 2023-Feb-22 Evas Saint -
31 Bourrsaque 9d. 16h. 2023-Mar-29 Dominator -
32 shraii 5d. 12h. 2022-Jun-12 Soul hound -
33 xmilepe 1d. 13h. 2021-Aug-23 Hell Knight -
34 SOPELKA 6d. 17h. 2021-Jul-05 Fortune Seeker -
35 JessicaArba 10d. 16h. 2022-Jun-26 Trickster -
36 Renamedt588 11d. 16h. 2022-Nov-18 Adventurer -
37 Verozpe 2d. 7h. 2023-Mar-09 Spectral Master -
38 takiedela 3d. 9h. 2021-Aug-08 Hierophant -
39 CEMENTOEBIR 0d. 8h. 2021-Aug-25 Spectral Master -
40 Renamedj874 1d. 23h. 2021-Jul-07 Shillien Templar -
41 Kusakabi 5d. 12h. 2023-Mar-30 Trickster -
42 frenecr 0d. 19h. 2021-Jul-07 Soultaker -
43 Renamed4956 1d. 1h. 2021-Jul-11 Soultaker -
44 DAmne14i9emo 0d. 17h. 2022-Jun-13 Hell Knight -
45 Devo4kaNaNoch 2d. 20h. 2021-Jun-24 Judicator -
46 Ultramalolet 1d. 4h. 2022-Feb-21 Necromancer -
47 GACHIMASHINA 1d. 20h. 2022-Jun-12 Storm Screamer -
48 DermoDemon 0d. 13h. 2023-Mar-30 Storm Screamer -
49 Renamed22068 0d. 12h. 2021-Jul-08 Bounty Hunter -
50 ANNtena 14d. 7h. 2022-Feb-21 Storm Screamer -
51 Dazzle 9d. 12h. 2023-Feb-22 Spellsinger -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Counterstand Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG L2 high five hellbound quest

Players:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 sonex
  • 04 zzMaDaMzz
  • 05 AJIBEHA
  • 06 Pensa
  • 07 OtsampaPe8ane
  • 08 miner
  • 09 Pobirushka
  • 10 CIBC

Ssq:
Dawn   99.2%
Dusk   0.79%
Day