RPG

Players:
  • 01 3ae6y4ka
  • 02 ShveD
  • 03 GoToHell
  • 04 JeniferPopez
  • 05 jurik87
  • 06 French
  • 07 Dzho
  • 08 AEF
  • 09 Jptr
  • 10 zolushka

Ssq:
Dawn   99.4%
Dusk   0.6%
Day  12