Τίτλος σελίδας: Lineage world HighFive ♻ la2 h5 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - elAureole.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 Meissy 70D. 10H. 2022-Jun-21 Evas Saint -
2 softmoon 140D. 23H. 2022-Dec-23 Sword Muse -
3 0PRYANIKA 25D. 11H. 2023-Mar-27 Storm Screamer -
4 Renamed805109 162D. 20H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
5 IVEYNI 217D. 8H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
6 Lindisel 48D. 3H. 2023-Mar-27 Evas Saint -
7 4epToBxBocT 270D. 3H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
8 cheripaha 54D. 14H. 2023-Mar-27 Storm Screamer -
9 DjDoktor 59D. 14H. 2023-Mar-27 Evas Saint -
10 AdvPP 298D. 13H. 2023-Mar-27 Hierophant -
11 LLIyPa 180D. 3H. 2023-Mar-27 Hierophant -
12 Kanmuri 117D. 0H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
13 XO4yCBEPXy 26D. 16H. 2023-Mar-27 Soultaker -
14 Truny 28D. 9H. 2023-Mar-26 Fortune Seeker -
15 TJ1 73D. 9H. 2023-Mar-27 Grand Khavatari -
16 TJ2 63D. 14H. 2023-Mar-27 Grand Khavatari -
17 TJ3 38D. 17H. 2023-Mar-27 Grand Khavatari -
18 TJ4 20D. 7H. 2023-Mar-27 Grand Khavatari -
19 TJ5 20D. 8H. 2023-Mar-27 Grand Khavatari -
20 TJ6 19D. 10H. 2023-Mar-27 Grand Khavatari -
21 Kykpu 92D. 14H. 2023-Mar-27 Adventurer -
22 ValkoksRich 45D. 14H. 2022-Dec-24 Cardinal -
23 AXyexAJI 120D. 15H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
24 BOOMxBOOM2 26D. 16H. 2023-Mar-23 Titan -
25 XAPBu2 138D. 8H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
26 XAPBu5 11D. 10H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
27 XAPBu6 10D. 20H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
28 XAPBu7 13D. 4H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
29 3APA3A2 152D. 22H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
30 3APA3A6 11D. 22H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
31 3APA3A7 13D. 22H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
32 CubeAMS 38D. 15H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
33 u3HAHKA2 133D. 9H. 2023-Mar-27 Evas Saint -
34 u3HAHKA5 10D. 7H. 2023-Mar-27 Evas Saint -
35 u3HAHKA6 9D. 2H. 2023-Mar-27 Evas Saint -
36 u3HAHKA7 10D. 8H. 2023-Mar-27 Evas Saint -
37 TEO2 137D. 2H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
38 TEO5 10D. 18H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
39 TEO6 12D. 0H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
40 TEO7 13D. 10H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
41 xCTPAYCx 18D. 1H. 2023-Mar-27 Doombringer -
42 BuTaMuHkA2 142D. 8H. 2023-Mar-27 Hierophant -
43 BuTaMuHkA5 10D. 2H. 2023-Mar-27 Hierophant -
44 BuTaMuHkA6 9D. 21H. 2023-Mar-27 Hierophant -
45 BuTaMuHkA7 11D. 4H. 2023-Mar-27 Hierophant -
46 LLIAXuD 2D. 17H. 2023-Mar-27 Soultaker -
47 LLIHyPOB 48D. 10H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
48 6poJIJIep 39D. 14H. 2023-Mar-27 Titan -
49 yLLIu 31D. 21H. 2023-Mar-27 Moonlight Sentinel -
50 Gink 59D. 1H. 2023-Mar-27 Fortune Seeker -
51 Remapk9 53D. 7H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
52 TJ7 19D. 2H. 2023-Mar-27 Grand Khavatari -
53 iMichaela 81D. 23H. 2023-Mar-01 Dreadnought -
54 MYK2 162D. 18H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
55 MYK5 0D. 23H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
56 BouH2 122D. 4H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
57 BouH5 10D. 13H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
58 BouH6 9D. 22H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
59 BouH7a 11D. 4H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
60 MYK7 1D. 18H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
61 TommyKairaPP 38D. 10H. 2023-Mar-27 Hierophant -
62 DjSoska 31D. 22H. 2022-Dec-23 Hierophant -
63 DDHA 21D. 1H. 2021-Aug-09 Titan -
64 spdod1 13D. 19H. 2023-Mar-27 Soultaker -
65 spdod2 12D. 21H. 2023-Mar-27 Soultaker -
66 spdod3 10D. 18H. 2023-Mar-27 Soultaker -
67 BFcat1 35D. 19H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
68 MYK11 17D. 15H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
69 MYK22 16D. 14H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
70 MYK33 13D. 15H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
71 MYK44 9D. 22H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
72 MYK55 10D. 0H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
73 MYK66 10D. 2H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
74 MYK77 10D. 19H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
75 TwarKing 3D. 12H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
76 HeTroJIocA 3D. 0H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
77 HecyLLIka 5D. 8H. 2023-Mar-27 Soul hound -
78 Pec1 12D. 10H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
79 Pec2 15D. 22H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
80 Pec3 6D. 21H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
81 Kiill1 12D. 13H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
82 Kiill2 15D. 12H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
83 Kiill3 6D. 17H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
84 DeBuff5 7D. 2H. 2023-Mar-27 Soultaker -
85 DeBuff6 10D. 3H. 2023-Mar-27 Soultaker -
86 Angie 3D. 13H. 2022-Oct-06 Ghost Hunter -
87 eepp6 4D. 4H. 2023-Feb-27 Hierophant -
88 eecat6 5D. 23H. 2023-Mar-02 Arcana Lord -
89 Vetara 6D. 3H. 2022-Nov-24 Doomcryer -
90 JIaIIyX 3D. 19H. 2023-Mar-27 Titan -
91 SgDrill 29D. 17H. 2023-Mar-27 Adventurer -
92 TECTOCTEPOH7 11D. 16H. 2023-Mar-27 Titan -
93 YkPf 51D. 1H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
94 Beams 10D. 12H. 2023-Mar-27 Titan -
95 APOFIOZZ 40D. 14H. 2023-Mar-27 Soultaker -
96 DeBuff4 7D. 16H. 2023-Mar-27 Soultaker -
97 Remapk 16D. 1H. 2022-Nov-27 Spectral Dancer -
98 Ckazo4ka 1D. 9H. 2023-Mar-27 Fortune Seeker -
99 AKyLLIEP 124D. 10H. 2023-Mar-27 Cardinal -
100 DeBuff2 10D. 23H. 2023-Mar-27 Soultaker -
101 JUH 148D. 12H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
102 HecuSedlo 248D. 9H. 2023-Feb-26 Elemental Master -
103 C0LD 217D. 21H. 2022-Dec-23 Shillien Templar -
104 LLIyLLIy 117D. 23H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
105 LLIKBAPKA 179D. 12H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
106 Laurax15 89D. 15H. 2022-Dec-24 Evas Saint -
107 HEOHA 149D. 15H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
108 Renamed805428 125D. 13H. 2022-Feb-07 Arcana Lord -
109 BabeEE 268D. 23H. 2023-Mar-27 Evas Saint -
110 Eg0Est 129D. 22H. 2023-Mar-27 Cardinal -
111 DeBuff3 9D. 11H. 2023-Mar-27 Soultaker -
112 DeBuff1 12D. 12H. 2023-Mar-27 Soultaker -
113 TPYTAHK 109D. 19H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
114 Amedala 181D. 18H. 2023-Mar-26 Evas Saint -
115 Pobirushka 1712D. 0H. 2023-Mar-27 Fortune Seeker -
116 Torha 27D. 22H. 2023-Mar-27 Soultaker -
117 6aaapcuk 33D. 15H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
118 TECTOCTEPOH1 42D. 19H. 2023-Mar-27 Titan -
119 TECTOCTEPOH6 5D. 17H. 2023-Mar-27 Titan -
120 DeBuff7 4D. 18H. 2023-Mar-27 Soultaker -
121 BratBooma 27D. 7H. 2023-Mar-12 Grand Khavatari -
122 TECTOCTEPOH4 6D. 22H. 2023-Mar-27 Titan -
123 TECTOCTEPOH5 6D. 2H. 2023-Mar-27 Titan -
124 GoodHight 34D. 0H. 2023-Mar-27 Duelist -
125 TECTOCTEPOH3 16D. 9H. 2023-Mar-27 Titan -
126 Angtoria 89D. 15H. 2023-Mar-26 Mystic Muse -
127 6ycuHka7 3D. 10H. 2023-Mar-27 Soultaker -
128 spdod4 0D. 15H. 2023-Mar-27 Soultaker -
129 6ycuHka1 15D. 17H. 2023-Mar-27 Soultaker -
130 6ycuHka2 17D. 21H. 2023-Mar-27 Soultaker -
131 LordDragon 5D. 8H. 2023-Feb-25 Grand Khavatari -
132 Tvo9Lmamashka 6D. 12H. 2023-Mar-27 Elemental Master -
133 6ycuHka3 13D. 4H. 2023-Mar-27 Soultaker -
134 CoIIJIIOLLIa 6D. 8H. 2023-Mar-27 Mystic Muse -
135 SmileCity 30D. 21H. 2023-Mar-27 Trickster -
136 spdod6 0D. 17H. 2023-Mar-27 Soultaker -
137 TECTOCTEPOH2 17D. 6H. 2023-Mar-27 Titan -
138 NeBeiPLZ6 5D. 8H. 2023-Mar-02 Shillien Saint -
139 spdod5 0D. 15H. 2023-Mar-27 Soultaker -
140 spdod7 1D. 3H. 2023-Mar-27 Soultaker -
141 eetod6 5D. 22H. 2023-Mar-02 Shillien Templar -
142 levisl 231D. 21H. 2023-Mar-27 Soul hound -
143 eedance6 6D. 19H. 2023-Mar-02 Spectral Dancer -
144 Pec6 0D. 8H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
145 Pec5 0D. 7H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
146 Pec4 0D. 9H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
147 Pec7 1D. 9H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
148 MYK6 0D. 20H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
149 6ycuHka5 2D. 3H. 2023-Mar-27 Soultaker -
150 MOHCTP5 0D. 11H. 2023-Mar-27 Titan -
151 MOHCTP7 1D. 2H. 2023-Mar-27 Titan -
152 MOHCTP6 0D. 15H. 2023-Mar-27 Titan -
153 IShuravi 61D. 18H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
154 StealDivinity 14D. 3H. 2023-Mar-27 Soul hound -
155 6ycuHka4 2D. 16H. 2023-Mar-27 Soultaker -
156 6ycuHka6 1D. 22H. 2023-Mar-26 Soultaker -
157 Layza 510D. 16H. 2023-Mar-27 Maestro -
158 XxxMikserxxX 27D. 5H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
159 nyMnyMnuDy 14D. 4H. 2023-Mar-27 Shillien Saint -
160 Appex 29D. 4H. 2023-Mar-27 Maestro -
161 eesong6 7D. 2H. 2023-Mar-02 Sword Muse -
162 eewc6 6D. 11H. 2023-Mar-02 Doomcryer -
163 JIOLLIAPA 8D. 0H. 2023-Mar-27 Elemental Master -
164 XpabpayaMosbka 1D. 8H. 2022-Nov-23 Elemental Master -
165 Olivo4ka 1D. 20H. 2023-Mar-27 Grand Khavatari -
166 Samianta 12D. 11H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
167 NEVERFAIL 18D. 17H. 2022-Nov-08 Maestro -
168 NEVERFAULTER 767D. 20H. 2022-Nov-08 Maestro -
169 HuupeT 2D. 20H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
170 xVICONIAx 70D. 22H. 2023-Mar-27 Storm Screamer -
171 MAKAPOHA 77D. 9H. 2023-Mar-27 Judicator -
172 KAPA2 96D. 10H. 2023-Mar-27 Judicator -
173 KAPA5 8D. 3H. 2023-Mar-27 Judicator -
174 KAPA6 8D. 5H. 2023-Mar-27 Judicator -
175 KAPA7 9D. 6H. 2023-Mar-27 Judicator -
176 KuKuMoPa1 11D. 7H. 2023-Mar-27 Judicator -
177 KuKuMoPa2 14D. 13H. 2023-Mar-27 Judicator -
178 KuKuMoPa3 2D. 2H. 2023-Mar-27 Judicator -
179 Mesyri 213D. 21H. 2023-Mar-27 Judicator -
180 vVvCCCPvVv 16D. 13H. 2023-Mar-27 Cardinal -
181 Furnikaras 0D. 20H. 2023-Mar-27 Cardinal -
182 COnfideinME 3D. 13H. 2023-Mar-27 Dreadnought -
183 Remapk2 10D. 21H. 2022-Dec-28 Spectral Dancer -
184 CTO500 84D. 12H. 2023-Mar-27 Fortune Seeker -
185 FrosyaMarkovna 3D. 23H. 2023-Feb-13 Titan -
186 Ikut0 3D. 23H. 2023-Mar-27 Titan -
187 MOHCTP2 81D. 16H. 2023-Mar-27 Titan -
188 zdestr04 0D. 18H. 2022-Sep-28 Titan -
189 KuKuMoPa4 0D. 4H. 2023-Mar-27 Arbalester -
190 KuKuMoPa5 0D. 3H. 2023-Mar-27 Arbalester -
191 KuKuMoPa6 0D. 4H. 2023-Mar-27 Arbalester -
192 KuKuMoPa7 1D. 1H. 2023-Mar-27 Arbalester -
193 x4ertenok13x 18D. 17H. 2023-Mar-06 Inspector -
194 3UZ 2D. 6H. 2023-Mar-27 Destroyer -
195 IIaHuKePx15 0D. 6H. 2023-Mar-27 Phantom Ranger -
196 2pp2 0D. 7H. 2022-Oct-06 Bishop -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ElAureole Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Lineage 2 ertheia Lineage2

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 sonex
  • 04 zzMaDaMzz
  • 05 AJIBEHA
  • 06 Pensa
  • 07 OtsampaPe8ane
  • 08 miner
  • 09 Pobirushka
  • 10 CIBC

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα