ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: L2 drop gz Account HighFive 🎮 L2 Server Federation x15 Kannada Classic PTS

RPG Lineage 2 shop lineage 2 destruction

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 sonex
  • 05 AJIBEHA
  • 06 Pensa
  • 07 OtsampaPe8ane
  • 08 miner
  • 09 Pobirushka
  • 10 TlHAT

Ssq:
ಡಾನ್   96.59%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   3.41%
ದಿನ  13